Tron Logo
Trade on HitBTC
Like this video

Biotor Biomass

Producing Wood Pellets

Biotor-pellets BV was founded in 2013 by Mr A.T. Maneschijn with the aim of producing wood pellets. During the research into the traditional wood pellet industry, I discovered that the supply, the raw materials for wood pellets, were increasingly inexpensive to obtain; more and more companies were fishing in the same pond. For wood pellets, sawdust and curls from trees are used, preferably without the bark. This pure raw material is becoming less and less available due to the ever-increasing increase in wood pellet fire stoves. After years of in-house research, the time has now come to set up the first Biotor biomass pellet plant 2.0 and to scale up the latest pilot developments to a production unit of 2 tons per hour. To protect our intellectual property, Biotor has chosen to market these through franchise and the issuance of licenses, and to record the intellectual property on the block chain. As a token holder of Biotor you invest in solid goods and raw materials, where Biotor offers you a growth share with a lot of future prospects. Therefore Biotor dares to say that our token is a win-win situation for people and nature, with full transparency as our priority.

2.7
1 0 expert ratings
Benchy 2.7
KYC
Experts
-
-
-
Review: coming soon PRO
Ended
Token
BBT
Type
Price in ICO
0.1313 USD
Country
Whitelist/KYC
Whitelist
ICO start
14th Sep 2018
ICO end
30th Nov 2018
Visit ICO website
Report

About Biotor Biomass

Biotor-pellets BV is in 2013 opgericht door de dhr. A.T. Maneschijn met de doelstelling houtpellets te aan produceren. Tijdens het onderzoek naar de traditionele houtpelletsbranche kwam ik erachter dat het aanbod, dus de grondstoffen voor houtpellets, in steeds mindere mate voordelig te verkrijgen was; steeds meer bedrijven visten in dezelfde vijver. Voor houtpellets worden zaagsel en krullen van bomen gebruikt en het liefst zonder de bast. Deze zuivere grondstof is door de steeds verdere toename van houtpellets gestookte kachels steeds minder te verkrijgen.

Bij mijn eerste werkgever, was ik als monteur werkzaam bij een houtbewerkingsbedrijf. Voor het ophalen van houtkrullen werd toen € 2,50 per ton betaald. Momenteel betalen pellet producerende bedrijven tussen de € 60,- en € 80,- per ton om houtpellets te produceren. Het bedrijf waar ik destijds werkzaam was beschikte over een motverbrandingsinstallatie, een soort grote pelletkachel waar blokken hout en krullen in verstookt konden worden met een capaciteit van 1.5 miljoen KW aan warmteafgifte. De installatie kon de gehele fabriek van ruim 10.000m² van warmte voorzien, evenals twaalf zeer grote houtdroogkamers om hout te drogen voor kozijnen, schroten en aanverwante houten artikelen.

Daarnaast zag ik een enorme toename van geïmporteerd hout uit Canada en de Verenigde Staten naar landen als Nederland en de verdere Europese landen. Miljoenen tonnen bomen en pellets worden
thans per schip geïmporteerd om aan de steeds toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Hierbij rees de vraag of ik hier als ingenieur wat anders mee kon gaan doen. Als ingenieur/machinebouwer had ik ervaring in hydrauliek/pneumatiek, elektro en lassen. De laatste jaren heb ik diverse   roductiemachines ontwikkeld voor bedrijven, met name voor het terugdringen van reststromen in de food- en plasticindustrie.

Er blijven miljoenen tonnen aan biomassa onbenut liggen; ze rotten weg of worden verbrand zonder energetische doelstelling. Hierbij valt te denken aan bijna alle koolstofhoudende materialen zoals riet,
hooi, stro, vaste meststoffen, agrarische reststromen etc. Ik constateerde enerzijds een tekort en anderzijds een overschot aan grondstoffen, wat er mij toe heeft aangezet om in eigen beheer onderzoek te verrichten en tot de bouw van enkele pilotinstallaties over te gaan. Dit heeft geresulteerd in revolutionaire ontwikkelingen van het torrefactie proces. Hierbij beschikken wij nu over gescheiden luchtstromingen, geen draaiende delen in het productieproces en een unit om een homogene output te bewerkstelligen.

Na jaren van onderzoek in eigen beheer is nu de tijd aangebroken om de eerste Biotor biomassa  elletfabriek 2.0 op te richten, en om de laatste pilotontwikkelingen op te schalen naar een roductieeenheid van 2 ton per uur. Om ons intellectueel eigendom te beschermen heeft Biotor ervoor gekozen deze middels franchise en de uitgifte van licenties te vermarkten, en het intellectuele eigendom op de blockchain vast te leggen.

Als tokenhouder van Biotor investeert u in vaste goederen en grondstoffen, waarbij Biotor u een groeiaandeel biedt met veel perspectief voor de toekomst. Biotor durft dan ook te stellen dat onze
token een win-winsituatie is voor mens en natuur, waarbij volledige transparantie hoog in ons vaandel staat.

Add to bookmarks
ICO KYC Report
Not conducted yet
KYC procedure verifies selected/specific team members only. It does not guarantee ICO success nor is a call for investment.
Missing or incorrect data? Let us know.

ICOs that might interest you

4.4

NextPakk

NextPakk is the first last-mile blockchain to give consumers convenience, control and c...

4.0

CRYSTALS

CRYSTALS is the first of its kind all-in-one solution for the modeling industry that wi...

4.4

Carnomaly

Bridging the gap between the automotive and cryptocurrency world. Take control of your ...

4.1

GreenLink

GreenLink is a decentralised trust protocol that elevates social responsibility standar...

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more Got it