Tron Logo
Trade on HitBTC

About

"Tran Tien Cao là Chuyên viên Tài chính tại Ngân hàng XYZ, nơi Cao xử lý hồ sơ vay vốn từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc tái cấp vốn và tư vấn khách hàng về các lựa chọn tài chính khác nhau của họ.

Cao đã làm việc với các cơ quan bất động sản có uy tín, bao gồm cả ReMax, Century 21 và Coldwell Banker. Cao giúp chủ nhà và người mua mới mua một khoản vay thích hợp với ngân sách và mục tiêu của họ. Bạn có thể mong đợi 100% minh bạch, không có câu chuyện kỳ dị, và bất ngờ khó chịu khi làm việc với Cao.

Cao là một người yêu mèo và thợ lặn CMAS đến từ Michigan. Vui lòng gửi email [email protected]

Available for

IT

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more Got it