Translate the page
Feel free to ask any questions, leave your comments, wishes and suggestions regarding the Google Translation at our Telegram Chat.

nguyen huy duy

công dân

About

sinh ra trong một gia đình bình thường. năm 1999 bắt đầu học tiểu học cơ sở xả thanh văn đến năm 2004 từ năm 2004 đến 2009 học tập tại trường trung học cơ sở xã thanh văn từ năm 2009 đến 2012 học tập trường trung học phổ thông phùng hưng sau đó chuyển đến trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội.sau thời gian học tập tôi bắt đầu công việc của mình tại khu công nghiệp thạch thất công ty cơ khí chính xác mopia việt nam.

People of Blockchain

Ivan Vujic's Photo
Ivan Vujic IT Strategy Management and Business Alignment
Sergey Gavrilyuk's Photo
Sergey Gavrilyuk Chief Operating Officer, Imigize Group Everbright Innovations Hong Kong
Vincent Mascart's Photo
Vincent Mascart Blockchain Enthusiast, Developer & Blogger
Browse all people
Join Telegram (7K)Join Telegram (7K)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more Got it