Translate the page
Feel free to ask any questions, leave your comments, wishes and suggestions regarding the Google Translation at our Telegram Chat.

About

Tôi là một chuyên gia tư vấn kinh doanh và chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới với hơn mười năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp pháp lý, tài chính, bán lẻ và CNTT. Trong ba năm qua, tôi đã phát triển một mạng lưới mạnh mẽ với hơn 31 000 địa chỉ liên hệ / người theo dõi trong không gian mật mã. Là một người ủng hộ tích cực và ủng hộ công nghệ blockchain, tôi cung cấp tư vấn và tư vấn cho các ICO được chọn. Tôi cung cấp hỗ trợ cho các dự án ICO, ví dụ trong việc lựa chọn quyền tài phán hoặc thúc đẩy ICO trong khu vực CIS (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia). Giúp với danh sách

People of Blockchain

Salahuddin Mustafa's Photo
Salahuddin Mustafa Salahuddin Mustafa
Esteban Penaloza's Photo
Esteban Penaloza Fintech CEO, Crypto investor and developer
Browse all people
Join Telegram (7K)Join Telegram (7K)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more Got it