Tron Logo
Trade on HitBTC

About

Tôi là một chuyên gia tư vấn kinh doanh và chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới với hơn mười năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp pháp lý, tài chính, bán lẻ và CNTT. Trong ba năm qua, tôi đã phát triển một mạng lưới mạnh mẽ với hơn 31 000 địa chỉ liên hệ / người theo dõi trong không gian mật mã. Là một người ủng hộ tích cực và ủng hộ công nghệ blockchain, tôi cung cấp tư vấn và tư vấn cho các ICO được chọn. Tôi cung cấp hỗ trợ cho các dự án ICO, ví dụ trong việc lựa chọn quyền tài phán hoặc thúc đẩy ICO trong khu vực CIS (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia). Giúp với danh sách

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more Got it