Token Price in ICO Current price ROI
ACN icon
ACN
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
ADZ icon
ADZ
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
AMB icon
AMB
Price in ICO: 0.29 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.29 USD 0.00 USD
-100.00%
AMM icon
AMM
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
1.00 USD 0.00 USD
-100.00%
ANT icon
ANT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
ARC icon
ARC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
ARK icon
ARK
Price in ICO: -
Current price: 2.98 USD
ROI: -
- 2.98 USD -
ARTE icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.10 USD
ROI: -
Unknown 0.10 USD -
ASAFE2 icon
ASAFE2
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
ATM icon
ATM
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
ATX icon
ATX
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
B2B icon
B2B
Price in ICO: -
Current price: 0.49 USD
ROI: -
- 0.49 USD -
BAT icon
BAT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
BCH icon
BCH
Price in ICO: -
Current price: 1,116.97 USD
ROI: -
- 1,116.97 USD -
BIO icon
BIO
Price in ICO: 0.06 USD
Current price: 0.01 USD
ROI:
-83.33%
0.06 USD 0.01 USD
-83.33%
BIO icon
BIO
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.01 USD
ROI: -
Unknown 0.01 USD -
BIO icon
BIO
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.01 USD
ROI: -
Unknown 0.01 USD -
BIT icon
BIT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.03 USD
ROI: -
Unknown 0.03 USD -
BLK icon
BLK
Price in ICO: -
Current price: 0.31 USD
ROI: -
- 0.31 USD -
BLU icon
BLU
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
BNT icon
BNT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
BNT icon
BNT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
BPC icon
BPC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.02 USD
ROI: -
Unknown 0.02 USD -
BPTN icon
BPTN
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
BSD icon
BSD
Price in ICO: -
Current price: 0.71 USD
ROI: -
- 0.71 USD -
BTA icon
BTA
Price in ICO: -
Current price: 0.22 USD
ROI: -
- 0.22 USD -
BTB icon
BTB
Price in ICO: Unknown
Current price: 21.07 USD
ROI: -
Unknown 21.07 USD -
BTS icon
BTS
Price in ICO: -
Current price: 0.27 USD
ROI: -
- 0.27 USD -
BURST icon
BURST
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
CBR icon
CBR
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
CCRB icon
CCRB
Price in ICO: -
Current price: 0.18 USD
ROI: -
- 0.18 USD -
CDX icon
CDX
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.03 USD
ROI: -
Unknown 0.03 USD -
CHSB icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.03 USD
ROI: -
Unknown 0.03 USD -
CLD icon
CLD
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
CLOAK icon
CLOAK
Price in ICO: -
Current price: 13.81 USD
ROI: -
- 13.81 USD -
CLPC icon
CLPC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
COV icon
COV
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.08 USD
ROI: -
Unknown 1.08 USD -
CPC icon
CPC
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.32 USD
ROI: -
Unknown 1.32 USD -
CRBIT icon
CRBIT
Price in ICO: -
Current price: 0.28 USD
ROI: -
- 0.28 USD -
CRC icon
CRC
Price in ICO: 0.02 USD
Current price: 0.36 USD
ROI:
1,700.00%
0.02 USD 0.36 USD
1,700.00%
CRC icon
CRC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.36 USD
ROI: -
Unknown 0.36 USD -
CRC icon
CRC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.36 USD
ROI: -
Unknown 0.36 USD -
CRC icon
CRC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.36 USD
ROI: -
Unknown 0.36 USD -
CREVA icon
CREVA
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
CURE icon
CURE
Price in ICO: -
Current price: 0.40 USD
ROI: -
- 0.40 USD -
CVC icon
CVC
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 0.39 USD
ROI:
290.00%
0.10 USD 0.39 USD
290.00%
DANC icon
DANC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
DASH icon
DASH
Price in ICO: -
Current price: 442.90 USD
ROI: -
- 442.90 USD -
DAY icon
DAY
Price in ICO: 12.65 USD
Current price: 3.29 USD
ROI:
-73.99%
12.65 USD 3.29 USD
-73.99%
DBIX icon
DBIX
Price in ICO: -
Current price: 4.76 USD
ROI: -
- 4.76 USD -
DGB icon
DGB
Price in ICO: -
Current price: 0.03 USD
ROI: -
- 0.03 USD -
DGD icon
DGD
Price in ICO: Unknown
Current price: 260.97 USD
ROI: -
Unknown 260.97 USD -
DIG icon
DIG
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.06 USD
ROI: -
Unknown 0.06 USD -
DIME icon
DIME
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
DMC icon
DMC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
DMD icon
DMD
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
DOGE icon
DOGE
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
DOLLAR icon
DOLLAR
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
DTR icon
DTR
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.08 USD
ROI:
700.00%
0.01 USD 0.08 USD
700.00%
ECHO icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 800.01 USD
ROI: -
Unknown 800.01 USD -
ECIO icon
ECIO
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
EDG icon
EDG
Price in ICO: 0.04 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.04 USD 0.00 USD
-100.00%
EDR icon
EDR
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
eETT icon
eETT
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
EL icon
EL
Price in ICO: -
Current price: 0.03 USD
ROI: -
- 0.03 USD -
EMC icon
EMC
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 5.62 USD
ROI:
56,100.00%
0.01 USD 5.62 USD
56,100.00%
ENJ icon
ENJ
Price in ICO: 0.03 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.03 USD 0.00 USD
-100.00%
ENT icon
ENT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.07 USD
ROI: -
Unknown 0.07 USD -
ENT icon
ENT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.07 USD
ROI: -
Unknown 0.07 USD -
EOS icon
EOS
Price in ICO: Unknown
Current price: 10.83 USD
ROI: -
Unknown 10.83 USD -
ERO icon
ERO
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
ESC icon
ESC
Price in ICO: 1.40 USD
Current price: 0.17 USD
ROI:
-87.86%
1.40 USD 0.17 USD
-87.86%
ESC icon
ESC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.17 USD
ROI: -
Unknown 0.17 USD -
ESP icon
ESP
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
ESR icon
ESR
Price in ICO: 10.00 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
10.00 USD 0.00 USD
-100.00%
ETH icon
ETH
Price in ICO: -
Current price: 602.00 USD
ROI: -
- 602.00 USD -
ETHOS icon
ETHOS
Price in ICO: -
Current price: 3.19 USD
ROI: -
- 3.19 USD -
ETHP icon
ETHP
Price in ICO: -
Current price: 0.10 USD
ROI: -
- 0.10 USD -
EURN icon
EURN
Price in ICO: -
Current price: 0.71 USD
ROI: -
- 0.71 USD -
EVC icon
EVC
Price in ICO: 1.47 USD
Current price: 0.10 USD
ROI:
-93.20%
1.47 USD 0.10 USD
-93.20%
FirstBlood icon
FirstBlood
Price in ICO: -
Current price: 0.37 USD
ROI: -
- 0.37 USD -
FLIXX icon
Price in ICO: 0.12 USD
Current price: 0.19 USD
ROI:
58.33%
0.12 USD 0.19 USD
58.33%
FLP icon
FLP
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.07 USD
ROI: -
Unknown 0.07 USD -
FNC icon
FNC
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
FORTYTWO icon
FORTYTWO
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
FU icon
FU
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
FUN icon
FUN
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.01 USD 0.00 USD
-100.00%
FUNC icon
FUNC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
GAME icon
GAME
Price in ICO: -
Current price: 1.78 USD
ROI: -
- 1.78 USD -
GB icon
GB
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
GNO icon
GNO
Price in ICO: 29.85 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
29.85 USD 0.00 USD
-100.00%
GNT icon
GNT
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.51 USD
ROI:
5,000.00%
0.01 USD 0.51 USD
5,000.00%
GOAL icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
GOAL icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
GOLOS icon
GOLOS
Price in ICO: -
Current price: 0.10 USD
ROI: -
- 0.10 USD -
GRS icon
GRS
Price in ICO: -
Current price: 1.26 USD
ROI: -
- 1.26 USD -
GRX icon
GRX
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
GUP icon
GUP
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.36 USD
ROI: -
Unknown 0.36 USD -
GYC icon
GYC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
HNC icon
HNC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
HNR icon
HNR
Price in ICO: Unknown
Current price: 228.76 USD
ROI: -
Unknown 228.76 USD -
HST icon
HST
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.10 USD 0.00 USD
-100.00%
HVN icon
HVN
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.06 USD
ROI: -
Unknown 0.06 USD -
ICN icon
ICN
Price in ICO: 0.11 USD
Current price: 1.49 USD
ROI:
1,254.55%
0.11 USD 1.49 USD
1,254.55%
ICOS icon
Price in ICO: 44.38 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
44.38 USD 0.00 USD
-100.00%
IDH icon
IDH
Price in ICO: 0.24 USD
Current price: 0.05 USD
ROI:
-79.17%
0.24 USD 0.05 USD
-79.17%
IFAN icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
INCNT icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.37 USD
ROI: -
Unknown 0.37 USD -
INSN icon
INSN
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
IPBC icon
IPBC
Price in ICO: -
Current price: 0.22 USD
ROI: -
- 0.22 USD -
IPL icon
IPL
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.05 USD
ROI: -
Unknown 0.05 USD -
ITI icon
ITI
Price in ICO: -
Current price: 13.87 USD
ROI: -
- 13.87 USD -
JOY icon
JOY
Price in ICO: 0.03 USD
Current price: 19.90 USD
ROI:
66,233.33%
0.03 USD 19.90 USD
66,233.33%
JOY icon
JOY
Price in ICO: Unknown
Current price: 19.90 USD
ROI: -
Unknown 19.90 USD -
JOY icon
JOY
Price in ICO: Unknown
Current price: 19.90 USD
ROI: -
Unknown 19.90 USD -
KAPU icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.02 USD
ROI: -
Unknown 0.02 USD -
KICK icon
KICK
Price in ICO: -
Current price: 0.08 USD
ROI: -
- 0.08 USD -
KNC icon
KNC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
KPL icon
KPL
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
KRB icon
KRB
Price in ICO: -
Current price: 0.53 USD
ROI: -
- 0.53 USD -
LDC icon
LDC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
LEO icon
LEO
Price in ICO: -
Current price: 0.22 USD
ROI: -
- 0.22 USD -
LSK icon
LSK
Price in ICO: -
Current price: 11.61 USD
ROI: -
- 11.61 USD -
LTC icon
LTC
Price in ICO: -
Current price: 147.75 USD
ROI: -
- 147.75 USD -
LTT icon
LTT
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
LUNA icon
LUNA
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
MCO icon
MCO
Price in ICO: 2.88 USD
Current price: 12.45 USD
ROI:
332.29%
2.88 USD 12.45 USD
332.29%
MCR icon
MCR
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
MGO icon
MGO
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
MLN icon
MLN
Price in ICO: 5.83 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
5.83 USD 0.00 USD
-100.00%
MNE icon
MNE
Price in ICO: -
Current price: 0.29 USD
ROI: -
- 0.29 USD -
MNX icon
MNX
Price in ICO: Unknown
Current price: 20.41 USD
ROI: -
Unknown 20.41 USD -
MOIN icon
MOIN
Price in ICO: -
Current price: 0.17 USD
ROI: -
- 0.17 USD -
MOJO icon
MOJO
Price in ICO: -
Current price: 0.03 USD
ROI: -
- 0.03 USD -
MONA icon
MONA
Price in ICO: -
Current price: 3.97 USD
ROI: -
- 3.97 USD -
MSCN icon
MSCN
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
MTL icon
MTL
Price in ICO: 0.18 USD
Current price: 4.12 USD
ROI:
2,188.89%
0.18 USD 4.12 USD
2,188.89%
NAM icon
NAM
Price in ICO: -
Current price: 306.55 USD
ROI: -
- 306.55 USD -
NEO icon
NEO
Price in ICO: 0.03 USD
Current price: 73.15 USD
ROI:
243,733.33%
0.03 USD 73.15 USD
243,733.33%
NMC icon
NMC
Price in ICO: -
Current price: 1.80 USD
ROI: -
- 1.80 USD -
NOKU icon
NOKU
Price in ICO: -
Current price: 0.36 USD
ROI: -
- 0.36 USD -
NOX icon
NOX
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.08 USD
ROI: -
Unknown 0.08 USD -
NVC icon
NVC
Price in ICO: -
Current price: 4.10 USD
ROI: -
- 4.10 USD -
NXT icon
NXT
Price in ICO: -
Current price: 0.20 USD
ROI: -
- 0.20 USD -
OBITS icon
OBITS
Price in ICO: -
Current price: 0.44 USD
ROI: -
- 0.44 USD -
OD icon
OD
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
OMG icon
OMG
Price in ICO: 0.23 USD
Current price: 15.05 USD
ROI:
6,443.48%
0.23 USD 15.05 USD
6,443.48%
ORE icon
ORE
Price in ICO: -
Current price: 601.95 USD
ROI: -
- 601.95 USD -
ORME icon
ORME
Price in ICO: -
Current price: 2.13 USD
ROI: -
- 2.13 USD -
OTN icon
OTN
Price in ICO: -
Current price: 3.08 USD
ROI: -
- 3.08 USD -
OXY icon
OXY
Price in ICO: -
Current price: 0.10 USD
ROI: -
- 0.10 USD -
PAY icon
PAY
Price in ICO: 0.87 USD
Current price: 1.56 USD
ROI:
79.31%
0.87 USD 1.56 USD
79.31%
PIN icon
PIN
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.14 USD
ROI: -
Unknown 0.14 USD -
PIPL icon
PIPL
Price in ICO: -
Current price: 0.05 USD
ROI: -
- 0.05 USD -
PIVX icon
PIVX
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
PLBT icon
Price in ICO: 10.00 USD
Current price: 3.50 USD
ROI:
-65.00%
10.00 USD 3.50 USD
-65.00%
POST icon
POST
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
PPC icon
PPC
Price in ICO: Unknown
Current price: 2.40 USD
ROI: -
Unknown 2.40 USD -
PPC icon
PPC
Price in ICO: Unknown
Current price: 2.40 USD
ROI: -
Unknown 2.40 USD -
PPT icon
PPT
Price in ICO: 0.25 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.25 USD 0.00 USD
-100.00%
PPT icon
PPT
Price in ICO: 10.00 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
10.00 USD 0.00 USD
-100.00%
PPY icon
PPY
Price in ICO: Unknown
Current price: 6.13 USD
ROI: -
Unknown 6.13 USD -
PRES icon
PRES
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
PRG icon
PRG
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 0.28 USD
ROI:
-72.00%
1.00 USD 0.28 USD
-72.00%
PRO icon
PRO
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 1.81 USD
ROI:
81.00%
1.00 USD 1.81 USD
81.00%
PRO icon
PRO
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.81 USD
ROI: -
Unknown 1.81 USD -
PRO icon
PRO
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.81 USD
ROI: -
Unknown 1.81 USD -
PUT icon
PUT
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
QAU icon
QAU
Price in ICO: -
Current price: 0.13 USD
ROI: -
- 0.13 USD -
QTUM icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 19.28 USD
ROI: -
Unknown 19.28 USD -
RBIES icon
RBIES
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
RBM icon
RBM
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
REE icon
REE
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
REP icon
REP
Price in ICO: Unknown
Current price: 41.56 USD
ROI: -
Unknown 41.56 USD -
RLC icon
RLC
Price in ICO: 0.25 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.25 USD 0.00 USD
-100.00%
RLT icon
RLT
Price in ICO: 0.76 USD
Current price: 0.04 USD
ROI:
-94.74%
0.76 USD 0.04 USD
-94.74%
SHIFT icon
SHIFT
Price in ICO: -
Current price: 2.54 USD
ROI: -
- 2.54 USD -
SIB icon
SIB
Price in ICO: -
Current price: 1.38 USD
ROI: -
- 1.38 USD -
SLR icon
SLR
Price in ICO: -
Current price: 0.38 USD
ROI: -
- 0.38 USD -
SNGLS icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.09 USD
ROI: -
Unknown 0.09 USD -
SNT icon
SNT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.14 USD
ROI: -
Unknown 0.14 USD -
SOAR icon
SOAR
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
SPA icon
SPA
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
SPF icon
SPF
Price in ICO: 0.12 USD
Current price: 0.12 USD
ROI:
0.00%
0.12 USD 0.12 USD
0.00%
STORJ icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.16 USD
ROI: -
Unknown 1.16 USD -
STRAT icon
STRAT
Price in ICO: -
Current price: 5.67 USD
ROI: -
- 5.67 USD -
SUMO icon
SUMO
Price in ICO: -
Current price: 1.39 USD
ROI: -
- 1.39 USD -
SXC icon
SXC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
SYS icon
SYS
Price in ICO: -
Current price: 0.44 USD
ROI: -
- 0.44 USD -
TAAS icon
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 6.31 USD
ROI:
531.00%
1.00 USD 6.31 USD
531.00%
TER icon
TER
Price in ICO: -
Current price: 9.14 USD
ROI: -
- 9.14 USD -
TFL icon
TFL
Price in ICO: 1.36 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
1.36 USD 0.00 USD
-100.00%
THS icon
THS
Price in ICO: -
Current price: 0.41 USD
ROI: -
- 0.41 USD -
TIME icon
TIME
Price in ICO: -
Current price: 14.05 USD
ROI: -
- 14.05 USD -
TKN icon
TKN
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.06 USD
ROI: -
Unknown 1.06 USD -
TKN icon
TKN
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.06 USD
ROI: -
Unknown 1.06 USD -
TRST icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.29 USD
ROI: -
Unknown 0.29 USD -
TRUMP icon
TRUMP
Price in ICO: -
Current price: 0.07 USD
ROI: -
- 0.07 USD -
TRX icon
TRX
Price in ICO: -
Current price: 0.05 USD
ROI: -
- 0.05 USD -
TWC icon
TWC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
TX icon
TX
Price in ICO: -
Current price: 1.79 USD
ROI: -
- 1.79 USD -
UNC icon
UNC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
UNRC icon
UNRC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
UQC icon
UQC
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.63 USD
ROI: -
Unknown 1.63 USD -
USC icon
USC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VEN icon
VEN
Price in ICO: -
Current price: 4.08 USD
ROI: -
- 4.08 USD -
VIB icon
VIB
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 0.19 USD
ROI:
90.00%
0.10 USD 0.19 USD
90.00%
VIEW icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.08 USD
ROI: -
Unknown 0.08 USD -
VLTC icon
VLTC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VOISE icon
VOISE
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VOX icon
VOX
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VRC icon
VRC
Price in ICO: -
Current price: 0.72 USD
ROI: -
- 0.72 USD -
VRM icon
VRM
Price in ICO: -
Current price: 3.12 USD
ROI: -
- 3.12 USD -
VRS icon
VRS
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.07 USD
ROI: -
Unknown 0.07 USD -
VSL icon
VSL
Price in ICO: 0.08 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.08 USD 0.00 USD
-100.00%
WAVES icon
WAVES
Price in ICO: -
Current price: 5.17 USD
ROI: -
- 5.17 USD -
wETT icon
wETT
Price in ICO: -
Current price: 0.06 USD
ROI: -
- 0.06 USD -
WIC icon
WIC
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
0.01 USD 0.00 USD
-100.00%
WINGS icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
XAUR icon
XAUR
Price in ICO: -
Current price: 0.08 USD
ROI: -
- 0.08 USD -
XBT icon
XBT
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
XEM icon
XEM
Price in ICO: -
Current price: 0.40 USD
ROI: -
- 0.40 USD -
XMR icon
XMR
Price in ICO: -
Current price: 255.66 USD
ROI: -
- 255.66 USD -
XMS icon
XMS
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
XRC icon
XRC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
XRL icon
XRL
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.20 USD
ROI: -
Unknown 0.20 USD -
XSN icon
XSN
Price in ICO: -
Current price: 0.44 USD
ROI: -
- 0.44 USD -
XSPEC icon
XSPEC
Price in ICO: -
Current price: 0.53 USD
ROI: -
- 0.53 USD -
YOC icon
YOC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
ZBC icon
ZBC
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
ZRX icon
ZRX
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.95 USD
ROI: -
Unknown 0.95 USD -
Last update: 2018-04-22 00:50:07 UTC