Token Price in ICO Current price ROI
ABN icon
ABN
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
ACN icon
ACN
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
ADZ icon
ADZ
Price in ICO: -
Current price: 0.08 USD
ROI: -
- 0.08 USD -
AMM icon
AMM
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 1.23 USD
ROI:
23.00%
1.00 USD 1.23 USD
23.00%
ANT icon
ANT
Price in ICO: Unknown
Current price: 5.18 USD
ROI: -
Unknown 5.18 USD -
ARC icon
ARC
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
ARTE icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.80 USD
ROI: -
Unknown 0.80 USD -
ASAFE2 icon
ASAFE2
Price in ICO: -
Current price: 0.03 USD
ROI: -
- 0.03 USD -
ATM icon
ATM
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
ATX icon
ATX
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
B2B icon
B2B
Price in ICO: -
Current price: 0.86 USD
ROI: -
- 0.86 USD -
BAT icon
BAT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.47 USD
ROI: -
Unknown 0.47 USD -
BCC icon
BCC
Price in ICO: -
Current price: 61.02 USD
ROI: -
- 61.02 USD -
BCH icon
BCH
Price in ICO: -
Current price: 1,990.00 USD
ROI: -
- 1,990.00 USD -
BIO icon
BIO
Price in ICO: 0.06 USD
Current price: 0.01 USD
ROI:
-83.33%
0.06 USD 0.01 USD
-83.33%
BIO icon
BIO
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.01 USD
ROI: -
Unknown 0.01 USD -
BIT icon
BIT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.01 USD
ROI: -
Unknown 0.01 USD -
BLK icon
BLK
Price in ICO: -
Current price: 0.63 USD
ROI: -
- 0.63 USD -
BLU icon
BLU
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
BNT icon
BNT
Price in ICO: Unknown
Current price: 7.41 USD
ROI: -
Unknown 7.41 USD -
BPC icon
BPC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
BSD icon
BSD
Price in ICO: -
Current price: 1.27 USD
ROI: -
- 1.27 USD -
BTA icon
BTA
Price in ICO: -
Current price: 0.86 USD
ROI: -
- 0.86 USD -
BTB icon
BTB
Price in ICO: Unknown
Current price: 17.42 USD
ROI: -
Unknown 17.42 USD -
BTC icon
BTC
Price in ICO: -
Current price: 12,350.00 USD
ROI: -
- 12,350.00 USD -
BTS icon
BTS
Price in ICO: -
Current price: 0.36 USD
ROI: -
- 0.36 USD -
BURST icon
BURST
Price in ICO: -
Current price: 0.05 USD
ROI: -
- 0.05 USD -
CCRB icon
CCRB
Price in ICO: -
Current price: 0.38 USD
ROI: -
- 0.38 USD -
CDX icon
CDX
Price in ICO: -
Current price: 0.19 USD
ROI: -
- 0.19 USD -
CLD icon
CLD
Price in ICO: -
Current price: 0.33 USD
ROI: -
- 0.33 USD -
CLOAK icon
CLOAK
Price in ICO: -
Current price: 10.60 USD
ROI: -
- 10.60 USD -
CLPC icon
CLPC
Price in ICO: -
Current price: 0.35 USD
ROI: -
- 0.35 USD -
CPC icon
CPC
Price in ICO: -
Current price: 1.20 USD
ROI: -
- 1.20 USD -
CRBIT icon
CRBIT
Price in ICO: -
Current price: 0.88 USD
ROI: -
- 0.88 USD -
CREVA icon
CREVA
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
CTR icon
CTR
Price in ICO: -
Current price: 1.89 USD
ROI: -
- 1.89 USD -
CURE icon
CURE
Price in ICO: -
Current price: 0.70 USD
ROI: -
- 0.70 USD -
CVC icon
CVC
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 0.68 USD
ROI:
580.00%
0.10 USD 0.68 USD
580.00%
DANC icon
DANC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
DASH icon
DASH
Price in ICO: -
Current price: 844.81 USD
ROI: -
- 844.81 USD -
DAY icon
DAY
Price in ICO: 12.65 USD
Current price: 5.06 USD
ROI:
-60.00%
12.65 USD 5.06 USD
-60.00%
DBIX icon
DBIX
Price in ICO: -
Current price: 27.33 USD
ROI: -
- 27.33 USD -
DGB icon
DGB
Price in ICO: -
Current price: 0.06 USD
ROI: -
- 0.06 USD -
DGD icon
DGD
Price in ICO: Unknown
Current price: 295.00 USD
ROI: -
Unknown 295.00 USD -
DIBC icon
DIBC
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
DIME icon
DIME
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
DMC icon
DMC
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
DMD icon
DMD
Price in ICO: -
Current price: 23.02 USD
ROI: -
- 23.02 USD -
DOGE icon
DOGE
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
DOLLAR icon
DOLLAR
Price in ICO: -
Current price: 0.12 USD
ROI: -
- 0.12 USD -
DTR icon
DTR
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.17 USD
ROI:
1,600.00%
0.01 USD 0.17 USD
1,600.00%
EDG icon
EDG
Price in ICO: 0.04 USD
Current price: 2.60 USD
ROI:
6,400.00%
0.04 USD 2.60 USD
6,400.00%
EDR icon
EDR
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
eETT icon
eETT
Price in ICO: -
Current price: 0.24 USD
ROI: -
- 0.24 USD -
EL icon
EL
Price in ICO: -
Current price: 0.14 USD
ROI: -
- 0.14 USD -
EMC icon
EMC
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 6.88 USD
ROI:
68,700.00%
0.01 USD 6.88 USD
68,700.00%
ENJ icon
ENJ
Price in ICO: 0.03 USD
Current price: 0.27 USD
ROI:
800.00%
0.03 USD 0.27 USD
800.00%
ENT icon
ENT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.37 USD
ROI: -
Unknown 0.37 USD -
EOS icon
EOS
Price in ICO: Unknown
Current price: 11.24 USD
ROI: -
Unknown 11.24 USD -
ERO icon
ERO
Price in ICO: -
Current price: 0.07 USD
ROI: -
- 0.07 USD -
ESC icon
ESC
Price in ICO: 1.40 USD
Current price: 1.17 USD
ROI:
-16.43%
1.40 USD 1.17 USD
-16.43%
ESC icon
ESC
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.17 USD
ROI: -
Unknown 1.17 USD -
ESP icon
ESP
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
ETH icon
ETH
Price in ICO: -
Current price: 1,096.00 USD
ROI: -
- 1,096.00 USD -
ETHOS icon
ETHOS
Price in ICO: -
Current price: 6.65 USD
ROI: -
- 6.65 USD -
ETHP icon
ETHP
Price in ICO: -
Current price: 0.39 USD
ROI: -
- 0.39 USD -
EUR icon
EUR
Price in ICO: -
Current price: 1.22 USD
ROI: -
- 1.22 USD -
EVC icon
EVC
Price in ICO: 1.47 USD
Current price: 0.37 USD
ROI:
-74.83%
1.47 USD 0.37 USD
-74.83%
FirstBlood icon
FirstBlood
Price in ICO: -
Current price: 1.21 USD
ROI: -
- 1.21 USD -
FLIXX icon
Price in ICO: 0.12 USD
Current price: 0.41 USD
ROI:
241.67%
0.12 USD 0.41 USD
241.67%
FNC icon
FNC
Price in ICO: -
Current price: 0.07 USD
ROI: -
- 0.07 USD -
FORTYTWO icon
FORTYTWO
Price in ICO: -
Current price: 60,000.00 USD
ROI: -
- 60,000.00 USD -
FRST icon
FRST
Price in ICO: -
Current price: 11.31 USD
ROI: -
- 11.31 USD -
FST icon
FST
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
FU icon
FU
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
FUN icon
FUN
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.10 USD
ROI:
900.00%
0.01 USD 0.10 USD
900.00%
FUNC icon
FUNC
Price in ICO: -
Current price: 0.20 USD
ROI: -
- 0.20 USD -
GAME icon
GAME
Price in ICO: -
Current price: 4.85 USD
ROI: -
- 4.85 USD -
GB icon
GB
Price in ICO: -
Current price: 0.09 USD
ROI: -
- 0.09 USD -
GNO icon
GNO
Price in ICO: 29.85 USD
Current price: 216.32 USD
ROI:
624.69%
29.85 USD 216.32 USD
624.69%
GNT icon
GNT
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.78 USD
ROI:
7,700.00%
0.01 USD 0.78 USD
7,700.00%
GOLOS icon
GOLOS
Price in ICO: -
Current price: 0.31 USD
ROI: -
- 0.31 USD -
GRS icon
GRS
Price in ICO: -
Current price: 0.99 USD
ROI: -
- 0.99 USD -
GRX icon
GRX
Price in ICO: -
Current price: 0.31 USD
ROI: -
- 0.31 USD -
GUP icon
GUP
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.56 USD
ROI: -
Unknown 0.56 USD -
GYC icon
GYC
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
HNC icon
HNC
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
HST icon
HST
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 3.24 USD
ROI:
3,140.00%
0.10 USD 3.24 USD
3,140.00%
HVN icon
HVN
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.32 USD
ROI: -
Unknown 0.32 USD -
ICN icon
ICN
Price in ICO: 0.11 USD
Current price: 2.91 USD
ROI:
2,545.45%
0.11 USD 2.91 USD
2,545.45%
ICOS icon
Price in ICO: 44.38 USD
Current price: 74.52 USD
ROI:
67.91%
44.38 USD 74.52 USD
67.91%
INCNT icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.56 USD
ROI: -
Unknown 0.56 USD -
INSN icon
INSN
Price in ICO: -
Current price: 0.17 USD
ROI: -
- 0.17 USD -
ITI icon
ITI
Price in ICO: -
Current price: 75.34 USD
ROI: -
- 75.34 USD -
KICK icon
KICK
Price in ICO: -
Current price: 0.10 USD
ROI: -
- 0.10 USD -
KNC icon
KNC
Price in ICO: Unknown
Current price: 4.00 USD
ROI: -
Unknown 4.00 USD -
KPL icon
KPL
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
KRB icon
KRB
Price in ICO: -
Current price: 1.42 USD
ROI: -
- 1.42 USD -
LDC icon
LDC
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
LEO icon
LEO
Price in ICO: -
Current price: 0.28 USD
ROI: -
- 0.28 USD -
LSK icon
LSK
Price in ICO: -
Current price: 20.60 USD
ROI: -
- 20.60 USD -
LTC icon
LTC
Price in ICO: -
Current price: 219.00 USD
ROI: -
- 219.00 USD -
LUNA icon
LUNA
Price in ICO: -
Current price: 0.17 USD
ROI: -
- 0.17 USD -
MAID icon
MAID
Price in ICO: -
Current price: 0.82 USD
ROI: -
- 0.82 USD -
MCO icon
MCO
Price in ICO: 2.88 USD
Current price: 13.70 USD
ROI:
375.69%
2.88 USD 13.70 USD
375.69%
MCR icon
MCR
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.00 USD
ROI: -
Unknown 0.00 USD -
MGO icon
MGO
Price in ICO: -
Current price: 1.10 USD
ROI: -
- 1.10 USD -
MLN icon
MLN
Price in ICO: 5.83 USD
Current price: 161.79 USD
ROI:
2,675.13%
5.83 USD 161.79 USD
2,675.13%
MNE icon
MNE
Price in ICO: -
Current price: 1.75 USD
ROI: -
- 1.75 USD -
MNX icon
MNX
Price in ICO: -
Current price: 25.79 USD
ROI: -
- 25.79 USD -
MOIN icon
MOIN
Price in ICO: -
Current price: 0.55 USD
ROI: -
- 0.55 USD -
MOJO icon
MOJO
Price in ICO: -
Current price: 0.10 USD
ROI: -
- 0.10 USD -
MONA icon
MONA
Price in ICO: -
Current price: 7.11 USD
ROI: -
- 7.11 USD -
MSCN icon
MSCN
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
MTL icon
MTL
Price in ICO: 0.18 USD
Current price: 4.67 USD
ROI:
2,494.44%
0.18 USD 4.67 USD
2,494.44%
NEO icon
NEO
Price in ICO: 0.03 USD
Current price: 170.00 USD
ROI:
566,566.67%
0.03 USD 170.00 USD
566,566.67%
NMC icon
NMC
Price in ICO: -
Current price: 4.96 USD
ROI: -
- 4.96 USD -
NVC icon
NVC
Price in ICO: -
Current price: 6.40 USD
ROI: -
- 6.40 USD -
NXT icon
NXT
Price in ICO: -
Current price: 0.35 USD
ROI: -
- 0.35 USD -
OBITS icon
OBITS
Price in ICO: -
Current price: 1.33 USD
ROI: -
- 1.33 USD -
OD icon
OD
Price in ICO: -
Current price: 7.17 USD
ROI: -
- 7.17 USD -
OMG icon
OMG
Price in ICO: 0.23 USD
Current price: 18.08 USD
ROI:
7,760.87%
0.23 USD 18.08 USD
7,760.87%
OTN icon
OTN
Price in ICO: -
Current price: 9.02 USD
ROI: -
- 9.02 USD -
OXY icon
OXY
Price in ICO: -
Current price: 0.32 USD
ROI: -
- 0.32 USD -
PAY icon
PAY
Price in ICO: 0.87 USD
Current price: 2.83 USD
ROI:
225.29%
0.87 USD 2.83 USD
225.29%
PIPL icon
PIPL
Price in ICO: -
Current price: 0.03 USD
ROI: -
- 0.03 USD -
PIVX icon
PIVX
Price in ICO: -
Current price: 10.52 USD
ROI: -
- 10.52 USD -
PLBT icon
Price in ICO: 10.00 USD
Current price: 5.90 USD
ROI:
-41.00%
10.00 USD 5.90 USD
-41.00%
POST icon
POST
Price in ICO: -
Current price: 0.12 USD
ROI: -
- 0.12 USD -
POSW icon
POSW
Price in ICO: -
Current price: 0.66 USD
ROI: -
- 0.66 USD -
PPC icon
PPC
Price in ICO: Unknown
Current price: 5.20 USD
ROI: -
Unknown 5.20 USD -
PPY icon
PPY
Price in ICO: Unknown
Current price: 10.28 USD
ROI: -
Unknown 10.28 USD -
PRES icon
PRES
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
PRG icon
PRG
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 0.48 USD
ROI:
-52.00%
1.00 USD 0.48 USD
-52.00%
PRO icon
PRO
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 2.30 USD
ROI:
130.00%
1.00 USD 2.30 USD
130.00%
PRO icon
PRO
Price in ICO: Unknown
Current price: 2.30 USD
ROI: -
Unknown 2.30 USD -
PUT icon
PUT
Price in ICO: -
Current price: 0.02 USD
ROI: -
- 0.02 USD -
QAU icon
QAU
Price in ICO: -
Current price: 0.35 USD
ROI: -
- 0.35 USD -
QTUM icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 41.29 USD
ROI: -
Unknown 41.29 USD -
RBIES icon
RBIES
Price in ICO: -
Current price: 0.07 USD
ROI: -
- 0.07 USD -
REE icon
REE
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
REP icon
REP
Price in ICO: Unknown
Current price: 72.74 USD
ROI: -
Unknown 72.74 USD -
RLC icon
RLC
Price in ICO: 0.25 USD
Current price: 2.51 USD
ROI:
904.00%
0.25 USD 2.51 USD
904.00%
RLT icon
RLT
Price in ICO: 0.76 USD
Current price: 0.08 USD
ROI:
-89.47%
0.76 USD 0.08 USD
-89.47%
RUR icon
RUR
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
SHIFT icon
SHIFT
Price in ICO: -
Current price: 6.64 USD
ROI: -
- 6.64 USD -
SIB icon
SIB
Price in ICO: -
Current price: 3.24 USD
ROI: -
- 3.24 USD -
SLR icon
SLR
Price in ICO: -
Current price: 1.45 USD
ROI: -
- 1.45 USD -
SNGLS icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.23 USD
ROI: -
Unknown 0.23 USD -
SNT icon
SNT
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.35 USD
ROI: -
Unknown 0.35 USD -
SOAR icon
SOAR
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
SPF icon
SPF
Price in ICO: 0.12 USD
Current price: 0.54 USD
ROI:
350.00%
0.12 USD 0.54 USD
350.00%
STORJ icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.34 USD
ROI: -
Unknown 1.34 USD -
STRAT icon
STRAT
Price in ICO: -
Current price: 15.93 USD
ROI: -
- 15.93 USD -
SUMO icon
SUMO
Price in ICO: -
Current price: 6.80 USD
ROI: -
- 6.80 USD -
SXC icon
SXC
Price in ICO: -
Current price: 0.07 USD
ROI: -
- 0.07 USD -
SYS icon
SYS
Price in ICO: -
Current price: 0.68 USD
ROI: -
- 0.68 USD -
TAAS icon
Price in ICO: 1.00 USD
Current price: 8.52 USD
ROI:
752.00%
1.00 USD 8.52 USD
752.00%
TER icon
TER
Price in ICO: -
Current price: 1,210.30 USD
ROI: -
- 1,210.30 USD -
TFL icon
TFL
Price in ICO: 1.36 USD
Current price: 0.00 USD
ROI:
-100.00%
1.36 USD 0.00 USD
-100.00%
THS icon
THS
Price in ICO: -
Current price: 0.44 USD
ROI: -
- 0.44 USD -
TIME icon
TIME
Price in ICO: -
Current price: 32.11 USD
ROI: -
- 32.11 USD -
TKN icon
TKN
Price in ICO: Unknown
Current price: 2.59 USD
ROI: -
Unknown 2.59 USD -
TKN icon
TKN
Price in ICO: Unknown
Current price: 2.59 USD
ROI: -
Unknown 2.59 USD -
TRST icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.80 USD
ROI: -
Unknown 0.80 USD -
TRUMP icon
TRUMP
Price in ICO: -
Current price: 0.28 USD
ROI: -
- 0.28 USD -
TX icon
TX
Price in ICO: -
Current price: 2.18 USD
ROI: -
- 2.18 USD -
UNC icon
UNC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
UNRC icon
UNRC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
UNY icon
UNY
Price in ICO: -
Current price: 0.01 USD
ROI: -
- 0.01 USD -
UQC icon
UQC
Price in ICO: Unknown
Current price: 5.80 USD
ROI: -
Unknown 5.80 USD -
VIB icon
VIB
Price in ICO: 0.10 USD
Current price: 0.34 USD
ROI:
240.00%
0.10 USD 0.34 USD
240.00%
VLTC icon
VLTC
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VOISE icon
VOISE
Price in ICO: -
Current price: 0.11 USD
ROI: -
- 0.11 USD -
VOX icon
VOX
Price in ICO: -
Current price: 0.37 USD
ROI: -
- 0.37 USD -
VRC icon
VRC
Price in ICO: -
Current price: 1.39 USD
ROI: -
- 1.39 USD -
VRM icon
VRM
Price in ICO: -
Current price: 8.27 USD
ROI: -
- 8.27 USD -
VRS icon
VRS
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
VSL icon
VSL
Price in ICO: 0.08 USD
Current price: 0.20 USD
ROI:
150.00%
0.08 USD 0.20 USD
150.00%
WAVES icon
WAVES
Price in ICO: -
Current price: 9.11 USD
ROI: -
- 9.11 USD -
wETT icon
wETT
Price in ICO: -
Current price: 0.19 USD
ROI: -
- 0.19 USD -
WIC icon
WIC
Price in ICO: 0.01 USD
Current price: 0.01 USD
ROI:
0.00%
0.01 USD 0.01 USD
0.00%
WINGS icon
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.39 USD
ROI: -
Unknown 0.39 USD -
XAUR icon
XAUR
Price in ICO: -
Current price: 0.20 USD
ROI: -
- 0.20 USD -
XEM icon
XEM
Price in ICO: -
Current price: 1.18 USD
ROI: -
- 1.18 USD -
XMR icon
XMR
Price in ICO: -
Current price: 355.51 USD
ROI: -
- 355.51 USD -
XMS icon
XMS
Price in ICO: -
Current price: 0.00 USD
ROI: -
- 0.00 USD -
XRC icon
XRC
Price in ICO: -
Current price: 0.06 USD
ROI: -
- 0.06 USD -
XRL icon
XRL
Price in ICO: Unknown
Current price: 0.34 USD
ROI: -
Unknown 0.34 USD -
XSPEC icon
XSPEC
Price in ICO: -
Current price: 3.12 USD
ROI: -
- 3.12 USD -
YOC icon
YOC
Price in ICO: -
Current price: 0.04 USD
ROI: -
- 0.04 USD -
ZBC icon
ZBC
Price in ICO: -
Current price: 0.09 USD
ROI: -
- 0.09 USD -
ZRX icon
ZRX
Price in ICO: Unknown
Current price: 1.70 USD
ROI: -
Unknown 1.70 USD -
Last update: 2018-01-17 02:50:30 UTC